Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH PHÁT

Địa chỉ: số 430 CN19KCN Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0977 278 333