Khu vực thu mua

Chi nhánh thu mua tại các tỉnh: Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ